ข่าวใหม่ แสดงทั้งหมด

ชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ สอบเทียบมาตราฐานเครื่องมือแพทย์ให้กับรพ.ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี

ชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ สอบเทียบมาตราฐานเครื่องมือแพทย์ให้กับรพ.ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี ระหว่างววันที่15-19ก.ค.2562

ชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ สอบเทียบมาตราฐานเครื่องมือแพทย์ให้กับรพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี

ชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานสอบเทียบมาตราฐานเครื่องมือแพทย์ให้กับรพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2562\r\n- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดต่างๆ\r\n- เครื่องกระตุ้นหัวใจ\r\n- เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด\r\n- ตู้เย็นเก็บยา , เก็บเลือด\r\n- Flow meter\r\n- เครื่อง Suction\r\n- เครื่องชัางน้ำหนัก\r\n- เครื่อง EKG

พิธีเปิดหลักสูตรนายสิบซ่อมเวชภัณฑ์ รุ่นที่ 13

กรมแพทย์ทหารบกได้ทำการเปิดหลักสูตรนายสิบซ่อมเวชภัณฑ์ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย. - 18 ส.ค. 60 โดยมี แผนกซ่อมบำรุงฯ กองคลังแพทย์ เป็นผู้รับผิดสอบในการสอน หลักสูตรนายสิบซ่อมเวชภัณฑ์ รุ่นที่ 13 ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ จนครบหลักสูตร

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช จว.พะเยา ในวันที่ 5-9 มิ.ย.60

บทความน่าสนใจ แสดงทั้งหมด

สาระน่ารู้ : ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน

"อาคารหรือสถานที่ทำงาน" มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ ผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

70 ปีแห่งการครองราชย์

70 ปีแห่งการครองราชย์ "มหาราชา" ผู้เป็นที่รักของคนไทย...เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity