ข่าวใหม่ แสดงทั้งหมด

กคพ.พบ.ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการชั่วคราว

เพื่อสอบเทียบมาตราฐานความแม่นยำเที่ยงตรงของเครืองมือแพทย์ พร้อมกับแนะนำการปรนนิบัติบำรุง ให้กับหน่วย ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จว.ลำปาง ตามที่หน่วยร้องขอ ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 ก.ย. 63

กคพ.พบ. ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการชั่วคราว

เพื่อสอบเทียบมาตรฐานความแม่นยำเที่ยงตรงของเครื่องมือแพทย์ พร้อมกับแนะนำการปรนนิบัติบำรุง รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่่ 10 - 14 ส.ค. 63

บทความน่าสนใจ แสดงทั้งหมด

สาระน่ารู้ : ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน

"อาคารหรือสถานที่ทำงาน" มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ ผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

70 ปีแห่งการครองราชย์

70 ปีแห่งการครองราชย์ "มหาราชา" ผู้เป็นที่รักของคนไทย...เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity