พล.ต.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รองจก.พบ.(2) ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่ กคพ.พบ. วันที่ 15 ก.ค. 63