กคพ.พบ. ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการชั่วคราว

เพื่อสอบเทียบมาตรฐานความแม่นยำเที่ยงตรงของเครื่องมือแพทย์ พร้อมกับแนะนำการปรนนิบัติบำรุง รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่่ 10 - 14 ส.ค. 63