แผนสอบเทียน แผนกซ่อมบำรุงฯ ปี59

แผนการออกปฎิบัติราชการสอบเทียบประจำปี 59

1. รพ.ค่ายสุรสิงหนาท                                                6. รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช               

2. รพ.ค่ายสมเด็จพุทธยอดฟ้า                                     7. รพ.ค่ายวชิรปราการ

3. รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรย์ศึก                   8. รพ.ค่ายสุริยพงษ์

4. รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง                                      9. รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

5. รพ.ค่ายวีระวัฒน์โยธิน                                           10. รพ.วิภาวดีรังสิต