วิสัยทัศน์

   เป็นศูนย์มาตรฐานงานคลังและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ของกองทัพบก