จ.ส.อ.กำพลศักดิ์ อินเทพ

ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลัง

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด(รุ่นที่ 1) จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2.ระบบก๊าชไร้มลพิษ  จาก HEALTH CARE TECNOLOGY
3.การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1  จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4.การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025  จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
5.
ข้อกำหนด มอก.17025 สำหรับผู้เริ่มต้นจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จาก สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
6.การอบรมการใช้ Infusion pump,Syring pump  จาก  บริษัท TERUMO,ALLIED MEDICAL
7.การอบรมการใช้ ECG,NIBP and SpO2 Moniter  จาก  บริษัท SAINT MEDICAL CO.LTD
8.การอบรมวิธีการใช้งาน,วิธีใช้และการบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อและปัญหา WET PACK  จาก บริษัท เทคนิกัลป์อีควิปเมนท์จำกัด
9.การอบรมการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่อง Defibrillator จาก บริษัท โซวิค จำกัด
10.
การอบรมการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่อง ECG จาก บริษัท Kenz
11.
การอบรมการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ Bird Mark Series จาก บริษัท SHRIRO MEDICAL LIMITED
12.
การอบรมการทำงานวิธีใช้และการบำรุงรักษาเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จาก บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
13.
การอบรมการทำงานวิธีใช้และการบำรุงรักษาเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ จาก บริษัท 3M